Vyberte stránku

Právní služby v oblasti nemovitých věcí

 

 

komplexní právní servis při koupi, prodeji či nájmu nemovitých věcí

Neplatné propadnutí rezervačního poplatku

Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 13. 6. 2023, sp. zn. 33 Cdo 1507/2022, rozhodl, že v rezervační smlouvě s realitní kanceláří nemůže být sjednán závazek uzavřít budoucí kupní smlouvu.

Tím se otevřela cesta pro vrácení rezervačních poplatků zájemcům, kteří uzavřeli rezervační smlouvu na nemovitou věc s realitní kanceláří a rezervační poplatek jim propadl.

Pokud máte dojem, že jste se ocitli v podobné situaci, napište si o úvodní bezplatnou konzultaci.

Co nabízím

Prodej nemovité věci

Komplexní právní služby při prodeji nemovitých věcí

Jedná se zejména o:

 • příprava smlouvy o budoucí kupní smlouvě či kupní smlouvy;
 • kontrola a revize připravené smluvní dokumentace;
 • úschova kupní ceny a dokumentů;
 • příprava návrhu na vklad do katastru nemovitostí;
 • konzultace;
 • zastoupení v řízení.

Napište si na info@akkorbl.cz pro nabídku.

Komplexní právní služby při koupi nemovitých věcí

Jedná se zejména o:

 • kontrola připravené dokumentace;
 • prověření nemovité věci;
 • úschova kupní ceny a dokumentů;
 • konzultace;
 • příprava a kontrola návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

Napište si na info@akkorbl.cz pro nabídku.

Koupě nemovité věci

Nájem & podnájem

Nájemní a podnájemní vztahy a jejich řešení

Jedná se zejména o:

 • příprava nájemní a podnájemní smlouvy;
 • konzultace v oblasti nájmů a podnájmů;
 • ukončení smluvního vztahu;
 • vymáhání nároků z nájmu a z podnájmu.

Napište si na info@akkorbl.cz pro nabídku.

Komplexní právní služby v soudních řízeních

Jedná se zejména o:

 • vymáhání povinností z kupní smlouvy;
 • řešení rezervačního poplatku a jeho vymáhání vůči realitní kanceláři;
 • zastupování v soudním řízení.

Napište si na info@akkorbl.cz pro nabídku.

Soudní řízení

Co se píše

Jak Nejvyšší soud aktuálně seknul realitní kanceláře přes prsty

 

V článku publikovaném na v blogu na IDNES.cz jsem rozebíral aktuální rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 6. 2023, sp. zn. 33 Cdo 1507/2022, který zásadně ovlivní praxi realitních kanceláří.

 

Investice a vnosy manželů do nemovitých věcí ve společném jmění manželů

 

Jak je to aktuálně s investicemi z výlučného majetku manžela do společného jmění manželů a především s valorizací, jsem popisoval v článku publikovaném na epravo.cz.

 

Kontaktujte mne

Můžete mi napsat na info@akkorbl.cz nebo na +420 725 518 033. Můžete napsat přímo zde:

8 + 10 =

rezervacnipoplatek.cz je projekt
Advokátní kanceláře JUDr. Hugo Körbl

info@akkorbl.cz

www.akkorbl.cz